HEM
OM OSS
BLOGG
KONTAKTA OSS
SVERIGES BERG
BRA LÄNKAR

Varadero Utveckling AB
Åsstigen 20
436 45 ASKIM

Sten som bygger Sverige

Sverige är rikt på berg och grus. I landets c:a 700 bergtäkter och 2.200 grustäkter bryts och hämtas c:a 70 miljoner ton material per år. Eller 190.000 ton per dag.

Berg behöver inte sticka upp ur landskapet utan det går lika bra att utvinna berg ur slät mark.

Ett femtontal bergarter med skiftande egenskaper används till:

 • Diabas och Hyperit. Krossberg, byggnadssten, råvara till mineralull

 • Dolomit. Filler, kalkning av sjöar

 • Fältspat. Råvara till glas- keramisk industri

 • Gnejs. Krossberg, byggnadssten

 • Grafit. Filler, smörjmedel, eldfasta produkter

 • Granit. Krossberg, byggnadssten

 • Kaolin. Råvara till ex. porslins och kakeltillverkning, filler i pappersindustrin

 • Kalksten. Cement, filler i bl.a. pappersindustrin, kalkning av sjöar

 • Kvartsit och Kvarts. Slitlager i asfalt, fiberoptiska kablar, glas, linser

 • Kyanit. Byggnadssten, keramisk råvara

 • Marmor. Byggnadssten, filler i pappersindustrin

 • Porfyr. Byggnadssten, slitlager i asfalt

 • Sandsten. Råvara till glastillverkning, Byggnadssten

 • Skiffer och Glimmerskiffer. Byggnadssten

 • Täljsten. Talk, kosmetika, filler i pappersindustrin